319

Sabi nila kapag tumatanda ay natural na ang panlalabo ng mga mata. Ngunit sa panahon ngayon pati ang mga bata ay nagsasalamin na. Karaniwan na lamang ito sa panahon ngayon dahil sa mga mas pinapapabilis pang mga teknolohiya. Isa na ang mga gadgets sa dahilan ng panlalabo ng mata. Sa tagal ng oras na ginugugol sa mga gadgets ay siyang tumitinding pagkasagap ng rad!ation na nakakaapekto sa ating mga mata.


Alam mo ba? ang mata ay ang pinaka-active na muscle sa ating katawan. Ayon sa Guinness World Records, ang ating mga mata ay kayang gumalaw ng mahigit sa isang daang Libong beses bawat araw. Ngunit ang mga gawain na kinabibilangan ng mga paggalaw ng mga mata ay hindi para sa ikakaganda at ikalulusog nito kung hindi nakasisira ito sa ating mga mata.


Patuloy na basahin ang artikulong ito. Tiyak na makapagbibigay ng kaalaman sa iyo at kapupulutan ng aral.


Narito ang Pitong tips para sa mga taong ayaw magsuot ng salamin sa mata at ang mga nakasanayang gawain na kailangan mong tigilan para sa ikagaganda at ikalulusog ng paningin:


1. Huwag umayaw sa mga kulay berdeng pagkain at mga pagkain na mayaman sa Bitamin A, Bitamin C, Lutein, at Beta Carotene.
Dahil ang mga ito ay lubos na kailangan para sa pagpapanatili ng kagandahang paningin at pagprotekta sa paningin.
Mga pagkain na mapagkukunan ng beta-carotene, Lutein at Zeaxanthin, Omega-3 Fatty Acids, Bitamin A at B:
-Karot, kamote, spinach, kale, at butternut squash.

-Spinach, kale, singkamas, collard greens, at kalabasa.

-Salmon, mackerel, tawilis, fish oil supplement, freshly ground flaxeeds, at walnuts.

-atay ng baka at manok, itlog, mantikilya, at gatas.

-Sweet peppers, kale, strawberries, broccoli, orange, at cantaloupe.

2. Ang pagkakatuon sa isang aktibidad para sa masyadong mahabang oras ay hindi nakakaganda ng paningin.
Marami sa mga computer workers ay hindi ginagawa ang nirerekomendang pahinga o ang kinse minutong pahinga ng isa o dalawang beses sa isang araw. Ayon sa isang pagaaral, ang pagkakaroon ng eye soreness, panlalabo ng mata, at kawalan ng ginhawa sa itaas na bahagi ng katawan ng mga nagtratrabaho ay makatutulong ang karagdagang apat hanggang limang minutong pahinga. Maaari rin gawin ang susunod na tips habang pinapahinga ang mga mata.

3. Nakakalimutang ihersisyo ang mga mata
Ang pag-eehersisyo sa mata ay makatutulong para maging malusuog ang mga mata. Ang gawaing ito ay maaaring mailalayo ang isang tao sa pagsusunot ng eyeglasses, contact lenses o kaya surg*ry. Gayunman, hindi kasama ang mga uri ng sak*t sa mata at injur*es na wala nang lunas. Kung dumaranas ng eyestrain mainam na ehersisyo ng araw-araw ang mga mata para sa pagpapanatili ng malusog at optimal vision. Hakbang ng pag-eehersisyo sa mata.

-Tumingin sa kaliwa.

-Tumingin paharap.

-Tumingin sa taas.

-Tumingin sa kanan.

-Tumingin sa ibaba.

-Pagsalubungin ang tingin.

-sa bawat hakbang gawin ng tatlong beses at pumikit ng ilang beses bago lumipat sa mga susunod na hakbang.
4. Hindi tamang isipin na ang kawalan ng sapat na tulog ay hindi magdudulot ng pagkakasira ng iyong paningin
Dahil ang kawalan ng sapat na tulog ay makaaapekto sa iyong mata na magsasanhi ng panlalabo ng paningin o pagkakasira nito. Nirerekomendang makatulog ng kahit limang oras man lang para mapahinga at maka-rekover ang mga mata mula sa araw na iyon. Ang kawalan ng sapat na tulog ay maaaring magresulta ng pagkatuyo o pamumula ng mata, pagkairita, panlalabo, sensitibo sa liwanag, at eyelid spasm o myokym!a.

5. Pan*n*garily0
Karaniwan nating nakikita ang mga litratong maaaring idulot ng panin!garily0 sa ating kalusugan sa mga kahon ng mga sigar!ly0. Alam natin na nakakasama ito sa ating kalugugan. Pero karamihan pa rin ay patuloy ang pan*n*garily0. Kaya, alam mo ba na ito ay nakapagdudulot din ng panlalabo ng paningin o nakakasira ito sa ating mata? Narito ang mga idudulot nito.

-Una, ang mga taong nan*n*garily* ng apat na beses sa isang araw o mahigit ay hindi nalalayong mabulag pagdating ng panahon ng pagtanda.

-Pangalawa, Ang pagkakaroon ng katara ay siyang pangunahing dahilan ng pagkawala ng paningin. Ayon sa pag-aaral, ang mga taong nan*n*garily* ay doble ang panganib sa pagbuo ng katara para sa kanila.
-Pangatlo, Kung ang isang babae ay nan*n*garily* sa panahon ng kaniyang pagbubuntis ay may hindi madandang epekto ito sa kaniyang baby. Dahil malaki ang posibilidad na magdebelop ang kaniyang mga mata sa pagiging isang duling, sak*t sa [email protected] at iba pang mga problema sa kalusugan ng baby.