ALAMIN: Mαbulαng ihi, ιndιkαѕуση ngα bα ng diαbєtєs?

235

𝘔𝘢𝘢𝘢𝘳𝘪 𝘯𝘨𝘢 𝘣𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘨𝘪𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘴𝘦𝘩𝘢𝘯 𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘣𝘶𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘪𝘩𝘪 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘮𝘢𝘯𝘨𝘢𝘮𝘣𝘢 𝘢𝘯𝘨 𝘪𝘴𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘢𝘰 𝘯𝘢 𝘣𝘢𝘬𝘢 𝘮𝘢𝘺𝘳𝘰𝘰𝘯 𝘴𝘪𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘪𝘢𝘣𝘦𝘵𝘦𝘴? 𝘈𝘭𝘢𝘮𝘪𝘯 𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘢𝘭𝘪𝘸𝘢𝘯𝘢𝘨 𝘯𝘪 𝘋𝘳. 𝘋𝘢𝘷𝘦 𝘈𝘮𝘱𝘪𝘭 𝘐𝘐 𝘴𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮𝘢𝘯𝘨 “𝘗𝘪𝘯𝘰𝘺 𝘔𝘋.”

𝘐𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘢𝘥𝘢𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘢𝘵𝘢𝘯𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘵𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘭 𝘴𝘢 𝘬𝘢𝘭𝘶𝘴𝘶𝘨𝘢𝘯 𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘯𝘶𝘨𝘶𝘯𝘢𝘯 𝘮𝘶𝘭𝘪 𝘯𝘪 𝘋𝘳. 𝘋𝘢𝘷𝘦 𝘴𝘢 “𝘗𝘪𝘯𝘰𝘺 𝘔𝘋” 𝘵𝘶𝘭𝘢𝘥 𝘯𝘨 𝘱𝘢𝘯𝘨𝘢𝘮𝘣𝘢 𝘯𝘨 𝘪𝘴𝘢𝘯𝘨 𝘯𝘦𝘵𝘪𝘻𝘦𝘯 𝘵𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘭 𝘴𝘢 𝘮𝘢𝘣𝘶𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘪𝘩𝘪.

Ayon sa duktor, hindi indikasyon na maaaring mayroong diabetes ang isang tao dahil lang sa mabula ang kaniyang ihi.

Paliwanag niya, maraming posibleng maging dahilan kung bakit mabula ang ihi ng isang tao. Kabilang dito ang pagiging dehydrated, ang kondisyon ng lugar na pinag-ihian, o baka maprotina ang katawan.

Patuloy ni Dr. Dave, mayroon mga nagsasabi na lumilitaw sa mabulang ihi ang sobrang protina sa katawan ng tao na indikasyon na posibleng mayroon naman siyang problema sa bato o kidney.

Dahil dito, ipinayo ng duktor na kumonsulta sa espesyalista para masuri ang ihi nang malaman kung ano ang problema sa kalusugan.

Panoorin ang buong video at alamin ang tugon ni Dr. Dave sa mga katanungan tungkol sa kung maaaring maipaayos ang banlag na mata; paano malalaman ang pag-atake ng migraine; at ano ang posibleng problema sa kalusugan kapag sumuka ng dugo?