Dahiℓ Sa Pagpigiℓ Sa Pagbahing, Laℓakє Nagkaroon Ng Kakaibang Kondisyon Sa Laℓamunan At Rib Cagє Niya

Sa panahon ngayon masasabing ang hindi pagtatakip ng bibig sa tuwing babahing ay nagpapakita ng hindi magandang asal. Kaya naman may iilan n...

653

𝚂𝚊 𝚙𝚊𝚗𝚊𝚑𝚘𝚗 𝚗𝚐𝚊𝚢𝚘𝚗 𝚖𝚊𝚜𝚊𝚜𝚊𝚋𝚒𝚗𝚐 𝚊𝚗𝚐 𝚑𝚒𝚗𝚍𝚒 𝚙𝚊𝚐𝚝𝚊𝚝𝚊𝚔𝚒𝚙 𝚗𝚐 𝚋𝚒𝚋𝚒𝚐 𝚜𝚊 𝚝𝚞𝚠𝚒𝚗𝚐 𝚋𝚊𝚋𝚊𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚊𝚢 𝚗𝚊𝚐𝚙𝚊𝚙𝚊𝚔𝚒𝚝𝚊 𝚗𝚐 𝚑𝚒𝚗𝚍𝚒 𝚖𝚊𝚐𝚊𝚗𝚍𝚊𝚗𝚐 𝚊𝚜𝚊𝚕. 𝙺𝚊𝚢𝚊 𝚗𝚊𝚖𝚊𝚗 𝚖𝚊𝚢 𝚒𝚒𝚕𝚊𝚗 𝚗𝚊 𝚒𝚖𝚋𝚒𝚜 𝚗𝚊 𝚝𝚊𝚔𝚒𝚙𝚊𝚗 𝚊𝚗𝚐 𝚔𝚊𝚗𝚒𝚕𝚊𝚗𝚐 𝚋𝚒𝚋𝚒𝚐 𝚜𝚊 𝚙𝚊𝚐𝚋𝚊𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚊𝚢 𝚙𝚒𝚗𝚒𝚙𝚒𝚐𝚒𝚕𝚊𝚗 𝚗𝚊 𝚕𝚊𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚒𝚝𝚘.

𝙿𝚎𝚛𝚘 𝚕𝚒𝚗𝚐𝚒𝚍 𝚜𝚊 𝚔𝚊𝚊𝚕𝚊𝚖𝚊𝚗, 𝚊𝚗𝚐 𝚙𝚊𝚐𝚙𝚒𝚐𝚒𝚕 𝚙𝚊𝚕𝚊 𝚜𝚊 𝚙𝚊𝚐𝚋𝚊𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚊𝚢 𝚖𝚊𝚢 𝚑𝚒𝚗𝚍𝚒 𝚖𝚊𝚐𝚊𝚗𝚍𝚊𝚗𝚐 𝚙𝚠𝚎𝚍𝚎𝚗𝚐 𝚒𝚍𝚞𝚕𝚘𝚝 𝚜𝚊 𝚊𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚔𝚊𝚝𝚊𝚠𝚊𝚗.

Ayon sa isang doctor mula Emergency Department ng Britain`s Leicester Royal Infirmary,lumabas sa kanilang pag-aaral na ang pagpigil sa pagbahing ay maaaring makapag dulot ng hindi maganda sa ating kalusugan. 

Tulad na lamang ng nangyari sa isang lalaki na nagkaroon ng kakaibang kondisyon matapos makaugalian nito ang pagpigil sa kanyang pag bahing.

Ang lalaki ay 34 taong gulang lamang at ayon dito, sinubukan nitong pigilan ang pagbahing sa pamamagitan ng pag pisil ng ilong at pagtakip ng bibig, na nagresulta sa kakaibang pakirandam sa kanyang katawan.

Matapos ang pangyayaring yun ay napansin nito na nahirapan siya lumunok at nakaramdam ito ng pananakit ng lalamunan. Napansin din nito na nagbago ang kanyang boses.

Dagdag pa nito ay namaga ang kanyang leeg at nakakarinig na ito ng paglagutok sa tuwing igagalaw ang kanyang leeg.

Dahil sa pangyayari ay pinatingin nito agad sa doctor at lumalabas na nagkaroon ng tinatawag na maliit na “streak of air” sakanyang  leeg gayundin din sa kanyang “chest compartment” sa pagitan ng kanyang baga. 

Ang pwersa ng hangin na dapat palabas noong siya ay dapat na babahing ay bumalik paloob na nagresulta upang ma-damage ang kanyang malambot na tissue sa leeg na tinatawag na “subscutaneous emphysema and pnéum0mediastinum”.

Binigyan agad ng gamot ang lalaki at dahil sa hirap itong kumain ay sa tube muna pinadaan ang kanyang mga kinakain.

Makalipas ang dalawang buwan ay bumalik din ang normal na pakirandam ng lalaki at nakarecover ito.

Kaya magsilbing paalala sana ito upang hindi niyo maranasan ang nangyari sa lalaking nabanggit. Bagama’t hindi natin masabi ang mga pagkakataon kung kaylan tayo mababahing nakakabuti na  ugaliing magdala ng panyo sa anumang oras upang ipang takip sa ating bibig. 

Fσσd Delivery, Niℓσkσ At Hindi Sinipot Ng Custσmer Na Umσrder Ng Pagkaing Wσrth P5,800

𝘒𝘢𝘳𝘢𝘮𝘪𝘩𝘢𝘯 𝘴𝘢 𝘢𝘵𝘪𝘯 𝘯𝘨𝘢𝘺𝘰𝘯 𝘢𝘺 𝘯𝘢𝘨 𝘰𝘰𝘳𝘥𝘦𝘳 𝘯𝘢𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢 𝘮𝘨𝘢 𝘨𝘢𝘮𝘪𝘵 𝘢𝘵 𝘱𝘢𝘨𝘬𝘢𝘪𝘯 𝘰𝘯𝘭𝘪𝘯𝘦 𝘥𝘶𝘭𝘰𝘵 𝘯𝘢 𝘳𝘪𝘯 𝘯𝘨 𝘱𝘢𝘯𝘥𝘦𝘮𝘺𝘢. 𝘋𝘢𝘩𝘪𝘭 𝘱𝘢 𝘯𝘨𝘢 𝘢𝘯𝘨 𝘪𝘭𝘢𝘯 𝘴𝘢 𝘭𝘶𝘨𝘢𝘳 𝘢𝘺 𝘯𝘢𝘴𝘢 𝘔𝘌𝘊𝘘 𝘱𝘢, 𝘩𝘪𝘯𝘥𝘪 𝘮𝘢𝘬𝘢𝘭𝘢𝘣𝘢𝘴 𝘢𝘵 𝘵𝘢𝘯𝘨𝘪𝘯𝘨 𝘱𝘢𝘨 𝘥𝘦𝘥𝘦𝘭𝘪𝘷𝘦𝘳 𝘯𝘢𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘯𝘨 𝘱𝘢𝘨𝘬𝘢𝘪𝘯 𝘢𝘵 𝘱𝘢𝘵𝘪 𝘮𝘨𝘢 𝘨𝘢𝘮𝘪𝘵 𝘢𝘺 𝘪𝘣𝘪𝘯𝘰’𝘣𝘰𝘰𝘬 𝘯𝘢 𝘰𝘯𝘭𝘪𝘯𝘦.

𝘚𝘢 𝘬𝘢𝘴𝘢𝘮𝘢𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘢𝘭𝘢𝘥, 𝘮𝘢𝘺 𝘪𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘨𝘶𝘺𝘴 𝘢𝘯𝘨 𝘯𝘢𝘪𝘣𝘢𝘭𝘪𝘵𝘢𝘯𝘨 𝘯𝘢𝘭𝘰𝘬𝘰 𝘯𝘨 𝘮𝘨𝘢 𝘸𝘢𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘢𝘸𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘶𝘺𝘦𝘳𝘴. 𝘕𝘢𝘬𝘢𝘬𝘢𝘭𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘵 𝘪𝘴𝘪𝘱𝘪𝘯 𝘯𝘢 𝘮𝘢𝘺 𝘨𝘢𝘯𝘪𝘵𝘰𝘯𝘨 𝘮𝘨𝘢 𝘵𝘢𝘰. 𝘐𝘵𝘰 𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘨 𝘯𝘢𝘵𝘢𝘵𝘢𝘯𝘨𝘪𝘯𝘨 𝘱𝘢𝘳𝘢𝘢𝘯 𝘯𝘨 𝘮𝘨𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘮𝘢𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘬𝘶𝘮𝘪𝘵𝘢 𝘯𝘨 𝘱𝘦𝘳𝘢 𝘢𝘵 𝘮𝘢𝘺𝘳𝘰𝘰𝘯𝘨 𝘱𝘢 𝘵𝘢𝘭𝘢𝘨𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘨𝘢 𝘤𝘶𝘴𝘵𝘰𝘮𝘦𝘳𝘴 𝘢𝘯𝘨 𝘸𝘢𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘢𝘸𝘢 𝘯𝘢 𝘭𝘰𝘬𝘰𝘩𝘪𝘯 𝘴𝘪𝘭𝘢.

Kumakailan lamang ay naging usap-usapan sa socmed ang kwento ng isang babaeng nagngangalang Jane Castro na kung saan pinagloloko nya ang ilang delivery riders.

Ayon sa nakakita sa mga riders na nag-iintay sa address na ibinigay niya, umorder daw si Alyas Jane ng sandamakmak na pagkain sa iba’t ibang food establishments na umabot sa mahigit P 5,800.

Ito ay pinost ni Bernard Enriquez kung saan siya ang nagbahagi ng mga larawan.

“I got overwhelmed of this post, my only goal was to inform my friends to make authorities aware and most importantly how he can recover the money from his pocket”

Saad niya sa kanyang pahayag ay ang punot dulo nito ay si Jane Castro na nang “tri-trip” sa mga Food Panda delivery riders.

Hindi lamang isang driver ang kanyang na biktima kundi marami na syang nagawang fake booking na nagkakahalaga ng malaking babayarin. 

Maraming netizens naman ang nagalit sa naturang Jane Castro.