Magandang babae, ipinakilala at pinagmalaki αηg kαηуαηg αѕαωα sa social media sa kabila ng mga panlalait ng iba

519

𝘛𝘶𝘯𝘢𝘺 𝘯𝘨𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘢𝘬𝘢𝘪𝘣𝘢 𝘢𝘯𝘨 𝘩𝘪𝘸𝘢𝘨𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘶𝘭𝘰𝘵 𝘯𝘨 𝘵𝘶𝘯𝘢𝘺 𝘯𝘢 𝘱𝘢𝘨-𝘪𝘣𝘪𝘨. 𝘈𝘯𝘶𝘮𝘢𝘯 𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘶𝘭𝘢𝘺, 𝘪𝘵𝘴𝘶𝘳𝘢, 𝘰 𝘱𝘪𝘯𝘢𝘯𝘨𝘨𝘢𝘭𝘪𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘯𝘨 𝘪𝘴𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘢𝘰, 𝘬𝘶𝘯𝘨 𝘵𝘢𝘱𝘢𝘵 𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘢𝘨𝘮𝘢𝘮𝘢𝘩𝘢𝘭𝘢𝘯 𝘯𝘪𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘸𝘢 𝘯𝘨 𝘬𝘢𝘯𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘢𝘱𝘢𝘳𝘦𝘩𝘢 – 𝘵𝘪𝘺𝘢𝘬 𝘯𝘢 𝘮𝘢𝘮𝘶𝘮𝘶𝘩𝘢𝘺 𝘴𝘪𝘭𝘢 𝘯𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘴𝘢𝘺𝘢 𝘴𝘢 𝘱𝘪𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘯𝘨 𝘪𝘴𝘢’𝘵 𝘪𝘴𝘢.


𝘛𝘳𝘦𝘯𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘬𝘢𝘴𝘪 𝘯𝘨𝘢𝘺𝘰𝘯 𝘴𝘢 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘢 𝘢𝘯𝘨 𝘪𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘨𝘢 𝘭𝘪𝘵𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘯𝘨 𝘪𝘴𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘴𝘢𝘺𝘢 𝘢𝘵 𝘬𝘶𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵𝘰𝘯𝘨 𝘱𝘢𝘮𝘪𝘭𝘺𝘢.


𝘔𝘢𝘴𝘪𝘴𝘪𝘭𝘢𝘺𝘢𝘯 𝘬𝘢𝘴𝘪 𝘴𝘢 𝘮𝘨𝘢 𝘭𝘢𝘳𝘢𝘸𝘢𝘯 𝘯𝘢 𝘵𝘪𝘭𝘢 𝘬𝘢𝘬𝘢𝘪𝘣𝘢 𝘢𝘯𝘨 𝘪𝘵𝘴𝘶𝘳𝘢 𝘯𝘨 𝘭𝘢𝘭𝘢𝘬𝘪. 𝘚𝘶𝘣𝘢𝘭𝘪𝘵, 𝘮𝘢𝘬𝘪𝘬𝘪𝘵𝘢 𝘯𝘢𝘮𝘢𝘯 𝘯𝘢 𝘵𝘢𝘯𝘨𝘨𝘢𝘱 𝘴𝘪𝘺𝘢 𝘯𝘨 𝘬𝘢𝘯𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘨𝘢𝘯𝘥𝘢𝘯𝘨 𝘢𝘴𝘢𝘸𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘣𝘢𝘦 𝘯𝘢 𝘩𝘢𝘭𝘢𝘵𝘢 𝘳𝘪𝘯 𝘯𝘢𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘴𝘢𝘺𝘢 𝘬𝘢𝘴𝘢𝘮𝘢 𝘱𝘢 𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘢𝘯𝘪𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘢𝘵𝘭𝘰𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘢𝘬.

Source: Video Dunia Viral / Facebook
Source: Video Dunia Viral / Facebook

Dahil sa ipinakitang pagtanggap na ito ng babae, maraming mga netizens ang humanga sa kanya, pati na rin sa kanilang pamilya.
“We are all beautiful and handsome in d eyes of our Lord. He made us as resemblance of his image thus, we deserve to be loved by someone who loved us unconditionally no matter what and who we are. God bless to them. Beautiful family,” pahayag ng isang netizen.

Source: Video Dunia Viral / Facebook
Source: Video Dunia Viral / Facebook
Source: Video Dunia Viral / Facebook


Sabi naman ng isa, aanhin nga naman daw ang kagwapuhan kung babaero naman ito. Kung kaya naman, dapat daw unahing pillin ang may mas mabuting kalooban kaysa sa may magandang panlabas na anyo


Subalit, kahit na may mga nagbigay ng positibong komento, mayroon pa rin namang tila kontra sa pag-iibigang tulad nito.


May ilan kasing nagsasabing tila hindi raw totoo ang ganitong klase ng pagmamahalan dahil hindi raw sila naniniwalang na-inlove daw talaga ang babaeng ito sa lalaki.


Gayunpaman, hindi naman mahalaga kung ano ang sinasabi at sasabihin ng ibang tao. Basta’t ang mahalaga, nagmamahalan ang dalawang ito at masaya silang nagsasama kapiling ang kanilang binuong pamilya.


Source: Video Dunia Viral / Facebook