Mgα Batang Lαηѕαηgαη Na Nagdadasal Baαgσ Kumain, Hinangaan Ng Mgα Netizens

Mga Batang Lansangan Na Nagdadasal Bago Kumain, Hinangaan Ng Mga Netizens

268

𝘕𝘢𝘱𝘢𝘬𝘢𝘳𝘢𝘮𝘪 𝘯𝘢 𝘯𝘨𝘢 𝘵𝘢𝘭𝘢𝘨𝘢 𝘯𝘢𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘱𝘪𝘯𝘢𝘨𝘬𝘢𝘬𝘢𝘢𝘣𝘢𝘭𝘢𝘩𝘢𝘯 𝘯𝘨𝘢𝘺𝘰𝘯 𝘴𝘢 𝘱𝘢𝘯𝘨 𝘢𝘳𝘢𝘸-𝘢𝘳𝘢𝘸 𝘯𝘢𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘣𝘶𝘩𝘢𝘺. 𝘕𝘢𝘯𝘥𝘪𝘺𝘢𝘯 𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘢𝘨𝘪𝘨𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘣𝘢𝘭𝘢 𝘯𝘢𝘵𝘪𝘯 𝘴𝘢 𝘢𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘮𝘨𝘢 𝘨𝘢𝘸𝘢𝘪𝘯 𝘴𝘢 𝘱𝘢𝘢𝘳𝘢𝘭𝘢𝘯, 𝘵𝘳𝘢𝘣𝘢𝘩𝘰, 𝘮𝘨𝘢 𝘸𝘢𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘢𝘵𝘢𝘱𝘶𝘴𝘢𝘯 𝘯𝘢 𝘨𝘢𝘸𝘢𝘪𝘯 𝘴𝘢 𝘵𝘢𝘩𝘢𝘯𝘢𝘯 𝘢𝘵 𝘮𝘢𝘳𝘢𝘮𝘪 𝘱𝘢𝘯𝘨 𝘪𝘣𝘢. 𝘏𝘪𝘯𝘥𝘪 𝘥𝘪𝘯 𝘯𝘢𝘮𝘢𝘯 𝘮𝘢𝘪𝘵𝘢𝘵𝘢𝘯𝘨𝘨𝘪 𝘯𝘢 𝘩𝘪𝘯𝘥𝘪 𝘯𝘢 𝘯𝘢𝘵𝘪𝘯 𝘮𝘢𝘣𝘪𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢𝘺𝘰𝘯 𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘨𝘢 𝘢𝘭𝘢𝘭𝘢𝘩𝘢𝘯𝘪𝘯 𝘯𝘢𝘵𝘪𝘯 𝘴𝘢 𝘢𝘳𝘢𝘸-𝘢𝘳𝘢𝘸.

𝘋𝘢𝘩𝘪𝘭 𝘴𝘢 𝘥𝘢𝘮𝘪 𝘯𝘨 𝘱𝘳𝘰𝘣𝘭𝘦𝘮𝘢 𝘢𝘵 𝘱𝘢𝘨𝘴𝘶𝘣𝘰𝘬 𝘯𝘢 𝘬𝘪𝘯𝘢𝘬𝘢𝘩𝘢𝘳𝘢𝘱 𝘯𝘢𝘵𝘪𝘯 𝘭𝘢𝘭𝘰 𝘯𝘢 𝘴𝘢 𝘱𝘢𝘯𝘢𝘩𝘰𝘯 𝘯𝘨𝘢𝘺𝘰𝘯, 𝘩𝘪𝘯𝘥𝘪 𝘵𝘢𝘭𝘢𝘨𝘢 𝘮𝘢𝘪𝘪𝘸𝘢𝘴𝘢𝘯 𝘯𝘢 𝘵𝘢𝘺𝘰 𝘢𝘺 𝘮𝘢𝘨-𝘢𝘭𝘢𝘭𝘢 𝘯𝘨 𝘴𝘰𝘣𝘳𝘢. 𝘒𝘶𝘯𝘨 𝘪𝘪𝘴𝘪𝘱𝘪𝘯, 𝘵𝘪𝘭𝘢 𝘸𝘢𝘭𝘢 𝘯𝘢 𝘵𝘢𝘭𝘢𝘨𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘢𝘩𝘪𝘯𝘨𝘢 𝘢𝘯𝘨 𝘢𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘬𝘢𝘭𝘰𝘰𝘣𝘢𝘯 𝘴𝘢 𝘮𝘨𝘢 𝘩𝘢𝘮𝘰𝘯 𝘯𝘢 𝘥𝘶𝘮𝘢𝘳𝘢𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘢 𝘢𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘣𝘶𝘩𝘢𝘺. 𝘕𝘨𝘶𝘯𝘪𝘵, 𝘴𝘢 𝘬𝘢𝘣𝘪𝘭𝘢 𝘯𝘨 𝘮𝘨𝘢 𝘢𝘭𝘢𝘭𝘢𝘩𝘢𝘯𝘪𝘯 𝘢𝘵 𝘱𝘢𝘨𝘴𝘶𝘣𝘰𝘬 𝘯𝘢 𝘮𝘢𝘺𝘳𝘰𝘰𝘯 𝘵𝘢𝘺𝘰 𝘯𝘨𝘢𝘺𝘰𝘯, 𝘮𝘢𝘬𝘢𝘬𝘢𝘵𝘢𝘨𝘱𝘰 𝘵𝘢𝘺𝘰 𝘯𝘨 𝘬𝘢𝘱𝘢𝘺𝘢𝘱𝘢𝘢𝘯 𝘢𝘵 𝘬𝘢𝘱𝘢𝘩𝘪𝘯𝘨𝘢𝘩𝘢𝘯 𝘬𝘶𝘯𝘨 𝘵𝘢𝘺𝘰 𝘢𝘺 𝘮𝘢𝘯𝘢𝘯𝘢𝘭𝘢𝘯𝘨𝘪𝘯 𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘵𝘢𝘪𝘮𝘵𝘪𝘮.

Kagaya na lamang ng larawan na ito kung saan makikita ang dalawang bata na mataimtim na nananalangin bago nila kainin ang biyayang pagkain na ibinigay sa kanilang harapan. Marami sa ating mga netizens ang naantig sa larawan ng mga batang ito dahil hindi nila alintana ang hirap at matinding gutom na kinaharap bagkus ay inuna nila ang pagpapasalamat sa biyaya na kanilang natanggap.

Hindi rin natin dapat kalimutan na magpasalamat sa mga biyaya na maging sa lahat ng mga pagsubok at suliranin na dumarating sa ating buhay.

Alam naman natin na ang buhay sa lansangan ay hindi biro. Marahil ang ilan sa atin ay magsasabi na ang mga bata na lumaki sa kalye ay walang mga takot sa batas at wala ding takot sa Diyos. Ngunit, pinatunayan lamang ng dalawang bata sa larawan na walang pinipiling lugar, tao, at estado ng pamumuhay ang tunay na pananalig at pananampalataya sa Diyos. 

Kaya naman sa kabila ng maraming mga pagsubok at suliranin ang dumating sa ating buhay, dapat ay huwag nating kalimutan na humingi ng gabay sa Diyos at magpasalamat sa lahat ng mga biyaya na ating natatanggap.