Taωang-taωa Ang Amσ Sa Kanyang Aℓagang Asσ Matapσs Matagpuan Ang Isang Pustisσ Sa Kaniℓang Bakuran

1853

𝘕𝘢𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭 𝘯𝘢 𝘩𝘪𝘯𝘢𝘩𝘢𝘯𝘢𝘱 𝘯𝘨 𝘮𝘨𝘢 𝘢𝘮𝘰 𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘢𝘯𝘪𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘨𝘢 𝘢𝘭𝘢𝘨𝘢𝘯𝘨 𝘩𝘢𝘺𝘰𝘱 𝘭𝘢𝘭𝘰 𝘯𝘢 𝘬𝘶𝘯𝘨 𝘪𝘵𝘰 𝘢𝘺 𝘣𝘪𝘨𝘭𝘢 𝘯𝘢 𝘭𝘢𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘯𝘢𝘸𝘢𝘭𝘢 𝘴𝘢 𝘬𝘢𝘯𝘪𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘢𝘯𝘪𝘯𝘨𝘪𝘯 𝘰 𝘮𝘢𝘺 𝘨𝘪𝘯𝘢𝘨𝘢𝘸𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘢𝘬𝘢𝘪𝘣𝘢. 𝘕𝘨𝘶𝘯𝘪𝘵 𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘨𝘢 𝘩𝘢𝘺𝘰𝘱 𝘵𝘶𝘭𝘢𝘥 𝘯𝘨 𝘮𝘨𝘢 𝘢𝘴𝘰 𝘢𝘺 𝘵𝘢𝘭𝘢𝘨𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘢𝘥𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘱𝘢𝘨𝘭𝘢𝘳𝘰, 𝘮𝘢𝘬𝘶𝘭𝘪𝘵 𝘢𝘵 𝘮𝘪𝘯𝘴𝘢𝘯 𝘢𝘺 𝘯𝘢𝘬𝘢𝘬𝘢𝘱𝘢𝘨-𝘶𝘸𝘪 𝘱𝘢 𝘯𝘨 𝘮𝘨𝘢 𝘬𝘶𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘰-𝘢𝘯𝘰𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘨𝘢𝘺 𝘯𝘢 𝘬𝘢𝘯𝘪𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘯𝘢𝘵𝘢𝘵𝘢𝘨𝘱𝘶𝘢𝘯.

𝘒𝘢𝘵𝘶𝘭𝘢𝘥 𝘯𝘢 𝘭𝘢𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘯𝘨 𝘬𝘢𝘳𝘢𝘯𝘢𝘴𝘢𝘯 𝘯𝘨 𝘪𝘴𝘢𝘯𝘨 𝘢𝘴𝘰 𝘯𝘢 𝘪𝘵𝘰 𝘯𝘢 𝘮𝘢𝘺 𝘥𝘢𝘭𝘢 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘪𝘴𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘪 𝘪𝘯𝘢𝘢𝘴𝘢𝘩𝘢𝘯𝘨 𝘯𝘢𝘬𝘢𝘬𝘢𝘵𝘢𝘸𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘶𝘳𝘱𝘳𝘦𝘴𝘢 𝘴𝘢 𝘬𝘢𝘯𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘢𝘮𝘰.


𝘕𝘢𝘯𝘨 𝘶𝘮𝘶𝘸𝘪 𝘴𝘢 𝘣𝘢𝘩𝘢𝘺 𝘪𝘴𝘢𝘯𝘨 𝘢𝘳𝘢𝘸 𝘢𝘯𝘨 𝘢𝘮𝘰 𝘯𝘢 𝘴𝘪 𝘓𝘶𝘤𝘢𝘴 𝘈𝘭𝘷𝘦𝘴 𝘔𝘢𝘨𝘢𝘭𝘩𝘢𝘦𝘴 𝘢𝘺 𝘯𝘢𝘥𝘢𝘵𝘯𝘢𝘯 𝘯𝘪𝘺𝘢 𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘢𝘯𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘢𝘭𝘢𝘨𝘢𝘯𝘨 𝘢𝘴𝘰 𝘯𝘢 𝘴𝘪 𝘗𝘢𝘯𝘥𝘰𝘳𝘢 𝘯𝘢 𝘯𝘢𝘨𝘭𝘢𝘭𝘢𝘳𝘰 𝘴𝘢 𝘬𝘢𝘯𝘪𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘬𝘶𝘳𝘢𝘯.

Napansin niya na tila may binubungkal sa lupa ang kanyang alagang hayop. At dahil hindi niya makita ng malinaw kung ano ang kinakalkal nito kaya ito ay kanyang tinawag.
“I couldn’t see what it was, so I called her in. When I lifted her head, I almost d*** from laughing.”

Nang makita ng malapitan ni Lucas ang kanyang aso ay laking gulat at tawang tawa siya sa nakitang bagay na natagpuan ng kanyang aso.
Nang inangat niya ang bibig nito ay nakita niya ang isang pustiso na tila suot-suot ng kanyang alaga dahil eksaktong nag-swak ito sa mismong bibig ng kanyang aso.

Natuwa si Lucas sa istura ng kanyang alaga dahil para itong nakangiti sa kanya. Kaya naman hindi niya napigilang kunan niya ito ng letrato bago tanggalin ang mga false teeth sa bibig ng aso at itapon na ito sa basurahan.
Tiniyak naman ni Lucas na wala sa kanila ang nag-mamayari ng natagpuang pustiso at posibleng pag-aari ito ng mag-asawang matanda na dating nag-mamayari at nanirahan sa kanilang bahay. 

“They may have changed their dentures and b*ried this one in the backyard. There’s no other explanation because I know it’s not ours,” saad naman ni Lucas.
Tiyak na maraming netizens rin ang natawa sa istura ng aso na si Pandora nang mai-share ng kanyang amo ang kanyang picture sa internet.